<style>.jsVisible, .caret, .caret-down, .caret-up,.caret-left, .caret-right { display: none; } .noscript { display: block; }</style>

FOSSO
CANCELLI Montepulciano d'Abruzzo DOP 2017

rượu vang hảo hạng của hãng Ciavolich 1853

Rượu vang nhập nguyên chai và được bảo quản trong điều kiện nhà sản xuất
FOSSO CANCELLI Montepulciano d'Abruzzo DOP 2017

NIÊN VỤ NHO

LOẠI RƯỢU

XUẤT XỨ

XẾP HẠNG

DUNG TÍCH

NỒNG ĐỘ CỒN

NHÀ SẢN XUẤT

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

96 pointsDoctor Wine by Daniele Cernilli

92 pointsJames Suckling

This has aromas of black cherries, blueberries, truffles, orange peel and dried herbs. Medium-bodied with firm, chewy tannins. Very chewy, in fact. Bark notes at the end

nut-zalo nut-zalo